streetart@ostrava.cz

Daniela Zarodňanská, koordinátorka pro kulturu, dzarodnanska@ostrava.cz

ZADAVATELÉ SOUTĚŽE

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

www.ostrava.cz

 

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
www.msk.cz