Město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásilo mezinárodní výtvarnou soutěž, jejímž cílem byl návrh a následná realizace muralu. Plátnem nového streetartového díla se stane velkoplošná opěrná stěna v Ostravě, konkrétně v její části Slezská Ostrava.

Porota posoudila celkem 11 návrhů, které budou zveřejněny v sekci VÝSLEDKY.

TÉMA NÁVRHU

Velkoformátová malba by měla reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu Baník, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plocha opěrné zdi činí necehlých 1000 metrů čtverečních, její délka 202,46 metrů.

Kompletní parametry uvádíme v příloze Technické zakreslení zdi, jejíž součástí je rozvinutý pohled na opěrnou zeď. Součástí příloh je také mapa s označením polohy stěny a odkaz na mapovou aplikaci Google Maps.

Celá plocha stěny bude předem očištěna a ošetřena hloubkovým penetračním nátěrem. Na takto připravenou stěnu bude vítěz soutěže realizovat své dílo.

Mapa s umístěním zdi

Technické zakreslení zdi


PRAVIDLA

Soutěže se mohou účastnit osoby starší 18 let, a to jak jednotlivci, tak kolektivy.

Soutěž je mezinárodní – soutěžní návrhy můžete zasílat v českém i anglickém jazyce.

Své návrhy zasílejte nejpozději do 10. 5. 2022 s povinnými přílohami (přihláška, finanční plán realizace, portfolio a panel). Podklady můžete zaslat trojím způsobem: pozemní poštou, datovou schránkou či mailem (pokud disponujete elektronickým podpisem).

Podrobné znění pravidel naleznete zde.


HARMONOGRAM SOUTĚŽE