Porota posuzovala celkem 11 návrhů, které byly předloženy autory a uměleckými kolektivy do soutěže. Na této stránce si můžete prohlédnout všechny návrhy vč. oceněných, anotace návrhů a komentář poroty.


Jan „Bogy“ Lörincz (1. místo)

Petr Lysáček (2. místo)

Aleš Veselý (3. místo)

DADU Werkstatt

Michal Turkovič

Ateliér MALUJEMEJINAK

KTRN

Pavel Forman

Hynek Chmelař

__STROY

Kolektiv umělce Josefa Rataje

1. místo: Jan „Bogy“ Lörincz

Anotace návrhu: Zeď našeho kmene. Zeď záznamů.
Motiv: Dílo volně ztvárňuje zásadní události minulé. Vše začalo prvotním Výkopem (Baník 100let), až pak následoval Velký třesk a vznik života. Fosilní usazeniny překvapí svým hořením prarodinu z Landeku – kámen hoří! Černý kámen svým teplem přitahuje lidi z daleka. Vidina lepšího života. Zkoumání podzemí. Zaslepení červenou vlajkou. Klíč k nové době, a Ostrava dnes.
Betonová stěna, její vzhled a struktura zůstává částečně zachována pro její nespornou estetickou hodnotu.
Tahy a linie jsou provedeny hrubě, surově a můžou připomínat jeskynní malby.
Koncept: Malba je vizuálně a kompozičně dokončena, avšak zároveň počítá s možnými budoucími intervencemi dalších umělců.
Vzhledem k umístění v terénu a orientací ke světovým stranám, oblouk se stáčí k jiho-jiho západu, bylo při volbě barev přihlédnuto k možným vznikům teplých proudů vzduchu a následného ohřívání území nad stěnou. Je minimalizován podíl černé a tmavých odstínů.
Nedílnou součástí celého konceptu je použití pigmentů vyrobených ze stavebního odpadu a odpadů z těžby nerostů, jejichž lokality jsou v blízkosti (viz. technologické procesy). Před samotnou realizací nebo během ní proběhne workshop výroby pigmentů z odpadů pro studenty výtvarných uměleckých škol. Základní nástroje a zařízení na výrobu pigmentů jsou k dispozici. Závěr: Bazalská stěna umístěná nad městem jako zrcadlo, které přijímá a uchovává děje odehrávající se v údolí. Činy velkého významu, stejně jako zdánlivě banální události běžného dne. Volbou materiálů (příměs pigmentů z odpadu) je vznesena otázka udržitelnosti nejen v umění. Vztahů mezi hodnotou estetickou (vizuální) a ekologickou (vitální).

Závěr poroty: Porota návrh popisuje jako vysoce osobitý a originální výtvarný počin. Autor pracuje s historií města formou menších výjevů s nezaměnitelným rukopisem a vtipem (např. mural začíná prvotním Výkopem, který časově předchází Velkému třesku), porota oceňuje také míru detailu a vhodný temporytmus, s jakým se střídá měřítko jednotlivých výjevů. Autor navíc pracuje s přiznáním zdi, které není nahodilé, ale odpovídá konceptu jeskynních maleb, se kterým autor pracuje. Návrh umožňuje budoucí intervence jiných umělců, kteří dílo mohou dále doplňovat.   

Návrh splnil stanovené zadání, nad to porota oceňuje originalitu v navrženém provedení – technologický postup výroby barvy, který počítá s použitím pigmentů vyrobených ze stavebního odpadu a odpadů z těžby nerostů. Porota oceňuje také zamýšlené zapojení studentů v rámci workshopu o výrobě pigmentů z odpadů, čímž projekt nabývá vzdělávací a možný komunitní charakter.


2. místo: Petr Lysáček, Vendula Chalánková, Ján Obyšovský

Anotace návrhu: Zadavatel soutěže předložil téma, které respektujeme. Ostrava, její historie po současnost a 100 let FCB skýtá velké rozpětí řešení. Podnikli jsme razantní výběr výrazných osobností města a regionu a připustili jsme kvalitativní rozpětí činnosti a společenských stop těchto jedinců mezi vážnou kulturou a zábavou lidu. Jednotícím prvkem celého story je „časová linie“, kterou spouští a vyznačuje hned ten první pán všem ostatním. Ostatně v jedné své básni se rovněž zmiňuje o sto letech. Následují další během let až po současnost břitkých komiků. Domy průmyslu, historické i současnější vnímáme jako dominanty industrie se svým geniem loci. Osobnosti mezi nimi plují časem. Rodilý Ostravan ví o čem je řeč a je v tom podíl hrdosti. Respektujeme zeď samotnou. Strukturou hrubý beton se vzkazy z minulosti je autentickým elementem a vrstvou, kterou využíváme jako kontrastní plochy kterou doplňujeme malbou. Celý příběh je seskládán z jednotlivých samostatných segmentů, celek je záměrně komponován do příběhu, komixu a je jedno jestli bude čten cestou z kopce, nebo do kopce. Konkrétně se v časové ose objeví Petr Bezruč v roli lajnovače, udává směr všemu následujícímu, logo Ostravy, nejstarší družstvo Baníku Ostrava v původních dresech, Leoš Janáček jako rozhodčí, fotbalové hřiště, jehož část se propadla, roztleskávačky Rottrová, Zagorová a Špinarová. Tribuna diváků je stylizovaná dvěmi velkými vápny. Horník, pod kterým se bílá čára vápna mění v čáru černou. Stylizované panorama Ostravy i s galerií Plato přesouvanou do bývalých jatek, nad městem nám letí Batman Surůvka a výjev uzavírají Tři tygři z divadla Mír. Celý výjev a naše časová osa končí třemi tečkami, jako paralela k neukončenosti příběhu, který by jsme rádi, aby Mírem končil, ale jehož pokračovaní zůstává otevřené.

Závěr poroty: Porota oceňuje návrh jako velmi originální koncept s nezaměnitelným rukopisem. Autoři pracují s konkrétními regionálními reáliemi a osobnostmi, jejich pojetí je neotřelé a zábavné. I přes výtku poroty, že je ikonografika promlouvá pouze k Ostravákům (nikoliv návštěvníkům města), se porota jednomyslně shodla, že by bylo dobré podpořit její realizaci. Slabou stránkou návrhu je množství prázdnoty – holé stěny – členové poroty by návrh rádi viděli „nahuštěný“ na menším prostoru. Přiznání plátna (stěny) musí mít opodstatnění, takto velké prázdné plochy mezi jednotlivými ikonografikami by navíc mohly lákat k nelegálním intervencím. Porota také upozorňuje na nereálný rozpočet, mural obdobné velikosti a náročnosti by měl počítat s nižšími náklady.


3. místo: Aleš Veselý

Anotace návrhu: Motiv pracuje s prostorem,ve kterém je umístěn, reflektuje a odráží dynamiku rychlostní komunikace prostřednictvím vodorovných grafických pruhů, které „provází“ projíždějící vozidla, ze kterých bude malba převážně pozorována – tedy během jízdy, v rychlosti.

Efekt pruhů je promyšlen i z optického hlediska – vzhledem k délce celé stěny pruhy působí jinak zblízka v detailu a jinak při pohledu zdálky, kdy se pruhy spojují v barevné celky.

Malbě v prostřední části vévodí motiv skákajíciho koně, který odkazuje na symbol koně, jež je vyobrazen na městském znaku Ostravy, a je propojen i s odkazem na fotbalovou historii daného místa.

Závěr poroty: Porota oceňuje dynamiku, se kterou pracuje autor ve vazbě ke kontextu okolí (rychlostní komunikace), surovost a symboliku návrhu, který zároveň předpokládá interaktivitu. Měřítko a kompaktnost je v souladu s plátnem, se kterým autor pracuje. Porota ocenila také barevnou škálu návrhu. Členové poroty však vznesli pochybnosti, zda bude fungovat výsledný efekt, který autor předpokládá. Bylo by třeba ověřit riziko vzniku 3D iluze, která by pro dané místo nebyla vhodná.


DADU Werkstatt

Anotace návrhu: Structural Change TOGETHER!

Structual transformation of a important center for heavy and chemical industry during the cold war towards nower days change into a important center for science, trade, art and sport. This change is dipicted by black and white colors as well as industrial images (industry eras) into a colorful bright colortheme seen in big morved graffiti artist – athlete character and ends as a colorful graphic template a representation for science and trade (presence). Both parts are conected by clody letters TOGETHER! which obvious both are also creating and is the tribute to the people who did this transformation.

Závěr poroty: Porota oceňuje práci s barvou a vysokou úroveň v oblasti grafického designu. Návrh je moderní a i přes symboličnost příběhu, se kterým pracuje, je hlavní motiv transformace čitelný. Výtkou poroty je výtvarná nesourodost návrhu – autor pracuje s více styly, chybí sjednocující prvek. Návrh nakládá s tématem stroze, neosobně, nereflektuje kontext a genius loci místa, stejně jako tempo, které okolní krajina naznačuje. Plánovaný rozpočet případné realizace splnil limit 1 500 000 Kč, porota se však shodla, že návrh by byl proveditelný za nižší náklady, než které byly autorem v rozpočtu uvedeny.


Michal Turkovič

Anotace: Lampy pri stene rozdeľujú opticky stenu na 7 častí, teda aj návrh je takto rozdelený.
Jednotlivé časti zobrazujú momenty úzko spojené z mestom, či už je to hutnícky priemysel, so stenou susediaci futbalový klub Baník, alebo mesto Ostrava so svojími dominantami.
Snažil som sa docieliť čo najväčšiu monumentalitu motívov, aby boli čitateľné aj pri rýchlom prejazde autom. Zároveň má maľba pôsobiť atraktívne aj ako abstraktná kompozícia farebných polí, ak divák nevenuje pozornosť jej obsahu. Verím, že sila farebných plôch zafunguje ako kulisa pri pohľade z štadióna. Z tohoto dôvodu je celý návrh tvorený z farieb klubu FC Baník Ostrava a farieb vizuálnej identity mesta Ostrava.

Závěr poroty: Porota oceňuje grafickou úroveň návrhu a originalitu dílčích ikonografických prvků. Produkční aspekt realizace včetně finančního plánu odpovídá praxi srovnatelných muralů. Za slabší stránku návrhu porota považuje měřítko a monstróznost, s jakou může na pozorovatele působit agresivně, a to i vzhledem ke zvoleným barvám. Členové poroty se shodují, že návrh by lépe fungoval jako grafický produktový design, případně by pro jeho realizaci ve veřejném prostoru doporučovali jiné, menší místo.


Autoři ateliéru MALUJEMEJINAK (předkladatel Lukáš Veselý)

Anotace: Jde o projekt, na kterém bude pracovat pět výtvarníků.
Celá malba by měla tvořit ucelený obraz, bude sjednocen škálou šesti odstínů barev, které jsou inspirované barvami FC Baník.
Každý umělec vytvoří svuj osobitý obraz. Centrální část muralu pracuje s motivy ostravského erbu – bílý kůň ve skoku, zlatá růže. Dohromady by měla stěna fungovat jako galerie pod širým nebem, která bude v rámci graffity a streetart komunity respektována a nebude přemalována živelným graffity. Mezi náš tým je pozván host z Berlína, legenda neograffity Roger.

Závěr poroty: Porota ocenila kvalitu grafické části návrhu (především geometrickou část) a spojitost barev. Přesto považuje mural jako celek za velmi nesourodý, což je dáno prvotním konceptem, který počítá se zapojením pěti různých autorů. Mimo předem stanovenou škálu šesti barev však spolu jednotlivé části nekomunikují. Porota vytkla také předimenzovanost nákladů, které neodpovídají běžné praxi.


KTRN

Anotace: Předkládaný návrh výmalby zdi nad ostravským stadionem Bazaly je konceptualizován jako obraz dějin Ostravy v umělecké podobě skládající se z devíti výjevů. Zvolila jsem médium ruční malby, aby připomínala výstavní prostor obrazáren. Nejedná se jen o prostředek komunikace s lidmi tohoto města, ale i s lidmi projíždějícími. Celým pásem se v dolní části vine metr vysoké uhelné podloží, prostřednictvím něhož je dán prostor sprejerům také přiložit ruku k dílu. Ke konci pásu tento prostor mizí, protože v současnosti se již v Ostravě netěží. Volbu výjevů jsem opřela o průzkum na sociálních sítích a vybrala jsem těchto devět symbolů Ostravy. Na začátku je vyobrazena unikátní kamenná plastika pocházející z paleolitu, jež byla objevena na vrchu Landek – Landecká venuše. Následuje výjev slezskoostravského hradu v jeho původní podobě ze 13. století. Za hradem je zasazen heraldický znak Ostravy – splašený stříbrný kůň bez uzdy v modrém štítě na zeleném trávníku se zlatým sedlem a se zlatou růží v pravé části. Bude zvolena stříbrná a zlatá barva,neboť jakmile se slunce opře o zeď,bude kůň i sedlo výrazné. Následuje těžní věž, která odkazuje na těžbu uhlí. Dějiny pokračují vyobrazením haldy Emy, která nabízí unikátní pohled na město. Důležitým symbolem Ostravy je i fotbalový klub Baník,který letos slaví sto let od svého založení. Není možné opomenout ani výjev oslavující narození mláďat v ostravské ZOO. Následuje další dominanta Ostravy – Most Miloše Sýkory – spojující moravskou a slezskou část Ostravy. Příběh končí nadějí na podobu budoucí Ostravy, která opět vychází z průzkumu na sociálních sítích. Z něj vyplývá přání dostupného bydlení pro mladé rodiny. Ukazuje se totiž tendence odlivu mladých lidí z Ostravy, a proto je zvoleno zářivé pozadí, výraz naděje na Ostravu pro tyto lidi.

Závěr poroty: Porota ocenila originalitu provedení budoucího muralu, jimž je ruční malba za použití štětců. Návrh muralu splnil předepsané téma, které autorka navíc zpracovala na základě participace dalších občanů formou průzkumu na sociálních sítích. Naivistický koncept je mezi dalšími návrhy ojedinělý, ne však vhodný směrem ke kontextu okolí. Porota se jednomyslně shodla, že by pro případnou realizaci muralu bylo vhodné zvolit jinou lokaci.


Pavel Forman

Anotace: Název nástěnné realizace vychází z anglického slova „basal“, jež je běžně překládáno jako „základní“, něco, na čem se staví, něco výchozího. V češtině tento pojem většinou používáme ve spojení s metabolismem: bazální metabolismus nám udává minimální množství energie potřebné k přežití. V kontextu města Ostravy, respektive celého regionu a jeho událostí posledních dekád je použití výrazu „basal“ signifikantní. Ostravu vnímám jako město oproštěné od manýristických kudrlinek, osekané na to podstatné a esenciální, na to, co se mi těžko popisuje a co mám velmi rád.
Ostrava je industriální město, které svou identitu v dřívější době odvozovalo výhradně od těžby a zpracování nerostných surovin. Dnešní identita Ostravy je z velké části založena na dynamických procesech odehrávajících se v kulturním a kreativním prostředí tohoto prostoru.
Předložený návrh má ambici být z 90 % realizován v předkládané podobě, počítá se s malou odchylkou danou místními podmínkami. Autor návrhu nechce být příliš popisný a divákovi servírovat vše na jednou. Cílem je představit více vypravěčských rovin, které si divák může sám interpretovat. Základními kameny jsou symboly napojené na Ostravu i na FC Baník Ostrava. Bílý kůň, kterého má Ostrava ve znaku (také kůň, který se používal při těžbě uhlí), běží volně. V pozadí má zlatou růži, je zde díra, lehce čitelný havíř (velmi známá a často používaná podobizna), dítě, které má pěsti a je připraveno prát se o svou budoucnost, další děti generačně seřazeny, svatá Barbora, nebo například číslice 100 (100 let FC Baník Ostrava).
Jde o dynamický vizuální spektákl, daný specifickým geniem loci, který nechce být popisným výčtem historických událostí a rychle čitelných vjemů, ale malbou, ve které si divák dohledá svůj osobní příběh a svou bazální osobní energii.

Závěr poroty: Návrh dle poroty zcela odpovídá znatelnému a originálnímu rukopisu autora, je neotřelý, výtvarně a řemeslně na velmi vysoké úrovni. Porota oceňuje schopnost propojit dílčí fragmenty. Návrh zcela odpovídá tématu s výtkou absence výraznějšího příběhu. Porota negativně hodnotí výraznou ponurost zvolené škály barev a ne vždy jasnou symboliku. V případě realizace by musel být upraven nyní mírně nadhodnocený rozpočet.


Hynek Chmelař

Anotace: Návrh na Mural Bazaly vychází z představy vytvoření díla, které bude komunikovat s okolním prostorem, vizuálně bude působivé, ale jinak vychází spíše z principů minimalismu nebo minimalistického land artu. To mimo jiné také z toho důvodu, že považuji čistou betonovou plochu zdi za monument sám o sobě, který nepotřebuje
mnoho úprav pro to, aby působivě dotvářel městskou situaci, tím méně pak potřebuje monumentální barevné kreace.
Můj návrh vychází z vizuality geometrie fotbalového hřiště, takzvaných „lajn“, které jsou samy o sobě sdílné a srozumitelné, jejich fragmenty vytržené z kontextu však mohou obsahově nebo i formálně připomínat zcela jiné konotace.
Po celé délce zdi by vznikla horizontální bílá čára o šíři právě oné zmiňované lajny, v rozích s charakteristickými obloučky, které drží praporek, zároveň evokují geometrické naznačení úhlu. V prostřední části linie se pak tyčí dva obdélníky kopírující tvar malého a velkého vápna, který sám o sobě připomíná strukturu blíže nespecifikované stavby, možná v duchu neoklasicismu.
Celá práce se takto odkazuje jak ke sportovnímu, tak kulturnímu a architektonickému dědictví, vizuálně konvenuje s přilehlou dopravní komunikací a zároveň může symbolicky otevírat témata kontinuity městského prostoru nebo „vyautování“ ve smyslu snah o kultivování tzv. nemíst, fenoménu prázdných prostor bez účelu, kterých je v Ostravě mnoho, které ale zároveň vytváří specifický genius loci a je škoda o ně přicházet.

Závěr poroty: Porota vysoce oceňuje odvahu autora při volbě konceptuálního směru umění, jehož výsledkem je zcela neotřelý návrh, který je navíc produkčně jednoduchý a ekonomický. Vzhledem k tématu, které počítá s příběhem transformace, porota nedoporučuje k realizaci na opěrné stěně nad Bazaly, vzhledem k velmi originálnímu přístupu ale doporučuje pro realizaci, pakliže by se našlo jiné vhodné místo s odpovídajícím kontextem okolí.


__STROY

Anotace: Dílo zachycuje kompletní repetetivní životní cyklus konkrétního daného místa Bazalů a Ostravy. Organické tvary na sebe berou vizualitu asociující jednotlivé konkrétní prvky (rostliny, uhlí, plyn, roztavenou rudu, trubky, branku, rez, prach, rostliny), které představují jednotlivé epochy daného místa. Sled tvarů je uprostřed přerušen fotbalovou brankou, která vyjadřuje současnost přímo teď a tady site-specific pro dané místo – Bazaly. Současnost je však jen mihotavý okamžik oproti velikosti celého životního cyklu místa a proto branka zabírá jen minoritní část zdi. Dílo zachycuje historii od přesličky přes tvorbu uhlí a jeho využití jako minulost jak místa tak města. V druhé části odkazuje na budoucnost, kde se místo revitalizuje, rezavé Dolní vítkovice se stávají dědictvím UNESCO, haldy se mění v kopce a vše se navrací přírodě. Naše autorská tvorba je založená na metatvarech, které morfují svůj vzhled, a vyprávějí na pozadí svůj příběh. Zároveň jsou však tvary kompaktní a vytvářejí jeden celek. Divák na specificky dlouhém formátu nemůže konzumovat dílo najednou a tak postupně putuje od jednoho konce k druhému a konzumuje jednotlivé části jako příběh. Jako pozadí zachováváme syrový beton, který má ve světě materiálů podtext věčnosti. Zároveň tím zlepšujeme udržitelnost díla, kdy bychom ve spodní části chtěli zachovávat spíše holý beton a jednoduché tvary, aby v případě poškození byla možná jednoduchá náprava vysokotlakým mytím nebo přetřením.

Závěr poroty: Porota oceňuje náročnost a míru detailu návrhu a jeho dílčí prvky (například dobře ztvárněná středová část reprezentující fotbalovou branku), které jsou zpracovány řemeslně dobře. Porota vytýká nesourodost návrhu, a to jak v jeho prvcích, tak zvolených barvách) a absenci čitelného příběhu.


Kolektiv umělce Josefa Rataje (předkladatelka Divana Kall)

Anotace: Celkový návrh muralu je založen na rozvinutí historické osy vývoje města Ostravy a typických prvků pro město Ostrava jako takové.
Vzájemně se prolínající, zprvu pomalé a táhlé okna dávné historie od lovců mamutů a osídlení landeku pokračují do roviny historie budování města, počátku dolování a těžby uhlí, rozvoj průmyslu, přes období druhé světové války a osvobození Ostravy až do nedávné současnosti, budování nových sídlišť a obvodů, rozmach Ostravy který je zakončen typickou siluetou „romantického“ výhledu na podvečerní západ slunce v kontrastu komínů, šachet a budovy nové radnice.
V rovině současnosti se promítá sportovní symbol Ostravy, stadion Bazaly a 100 leté výročí založení fotbalového klubu Baník Ostrava, motiv hudby jako symbol dlouholetého festivalu, který je již znám po celé Evropě, Colours of Ostrava a přilehlé Stodolní ulice, která tam bude také zakomponována.
Poslední panely jsou věnovány znázornění budoucnosti, kde jsou použity siluety nově schválených projektů mrakodrapu a kulturní haly v Mariánskách horách…
Společně s hříčkou v podobě ufo a zakončeno otazníky, dívající se zpět na celé dění…nikdo neví co nás čeká, ale je dobré si vždy uvědomovat historii a souvislosti, poučit se z ní…
Celý návrh je „promítán“ z čelovky horníka na začátku muralu, a toto téma hornictví a „černé“ Ostravy ale také vystoupení z temnot pomocí divočejších, popartových barev odkazujících na street art, se vine celým muralem od začátku až do konce jako vlnící se film, který rozbíjí strohost linií.

Černá barva zespod a zvrchu je použita také z praktických důvodů špinění, okopávání a tékaní vody po díle tak, aby zůstalo co nejdéle nedotčené.
Návrh je v předkládané podobě čistě grafický, tvořen v křivkách pro předpřípravu šablon, a bude upraven typickým rukopisem autora.

Závěr poroty: Porota oceňuje dílčí nápady, se kterými autoři pracují: rámec filmového plátna, využití historických panoramat, oceňuje otevřený konec příběhu za použití tří otazníků, které jsou vtipnou paralelou na ostravské logo. Porota rovněž konstatuje, že návrh obsahuje vše, co je s transformací Ostravy spojeno a že návrh by si svou čitelností jednotlivých výjevů získal pozitivní ohlasy z řad veřejnosti. Negativně hodnotí přílišnou přímočarost a absenci umělecké invence, která by mimo obsah zaujala originalitou provedení a osobním rukopisem. Návrh je nesourodý (kombinace grafiky, fotografie), porota rovněž negativně hodnotí použití ponurých barev. Z technického hlediska by byla problematická také instalace 3D prvků, které by nebyly z hlediska bezpečnosti dopravy vhodné.