Q&A

Jakékoliv dotazy k soutěži a k jejím pravidlům zasílejte na emailovou adresu streetart@ostrava.cz. Jejich odpovědi anonymně zobrazíme na tomto místě, a to včetně odpovědí.


Můžete specifikovat téma soutěže?

Soutěžní návrh má být návrhem velkoformátové malby, který by měl reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu FC Baník Ostrava, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

Tým odborníků, který s námi pracoval na definici soutěźních pravidel, se rozhodl dále nespecifikovat soutěžní zadání (tedy více než je jeho aktuální znění). Chceme soutěź otevřít širokému spektru umělců a širokému okruhu nápadů, proto nechceme umélce limitovat naším pohledem na to, co by mělo být na zdi, které informační zdroje jsou či nejsou relevantní apod. Proto jsme stanovili obecné téma. Očekáváme, že si každý umělec na základě vlastního provedeného průzkumu vnese vlastní kreativní nápady.

Z tohoto důvodu nebudeme poskytovat více detailů o soutěžním zadání a jeho hlavním tématu.

Musím mít sídlo v České republice, abych se mohl(a) přihlásit?

Nemusíte sídlit v České republice, soutěž je otevřená i zahraničním umělcům. Prosíme však, abyste věnovali pozornost soutěžním pravidlům, a to především oddílu 11. Možnosti odeslání přihlášky a soutěžního návrhu

Jako umělec, který není občanem České republiky, pravděpodobně nevlastníte českou datovou schránku. V takovém případě máte pouze dvě možnosti, jak odeslat přihlášku do soutěže (včetně návrhu a požadovaných příloh). Jsou jimi možnosti a) Účastník soutěže, který nedisponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem ani nemá zřízenou datovou schránku, případně možnost b) Účastník soutěže, který disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem (možnosti odeslání jsou blíže specifikovány v sekci 11 soutěžních pravidel.)

Co má být předmětem pojištění, co se tím myslí (kolonka Pojištění v příloze Finanční plán realizace)

Kolonku pojištění jsme zanesli do excelovské tabulky úmyslně. Předpokládáme (doporučujeme) vítěznému autorovi – budoucímu realizátorovi, aby si sjednal pro budoucí výkon práce pojištění. Především tím máme na mysli pojištění na odpovědnost za škodu (pokud uvažujete o dalších, prosíme o rozepsání – např. úrazové pojištění pracovníků, kteří budou dílo na místě realizovat).