streetart@ostrava.cz

Daniela Zarodňanská, Culture Coordinator, dzarodnanska@ostrava.cz

CONTRACTING AUTHORITIES

 

Statutární město Ostrava (City of Ostrava)

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, Czech Republic

ID no. (IČ): 00845451

VAT no. (DIČ): CZ00845451

www.ostrava.cz

 

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
ID no. (IČ): 70890692
VAT no. (DIČ): CZ70890692
www.msk.cz